อ้อย

T 089 639 1456

E icare.iaminsure@gmail.com

L

          

Username   
Password   


Forget Username/Password

2017-02-20     ธนันต์ทัศน์
2017-03-01     พิมพ์ใจ
2017-05-17     ธีระชัย
2017-05-25     นภัสรพี
2017-06-05     สุลิดา
2017-06-07     วรทัศน์
2017-06-07     พสิษฐ์
2017-06-07     สุรัสวดี
2017-06-07     ปิณฑิรา
2017-06-07     ศักดิ์ชาย
2017-06-15     รุจิภาส
2017-06-15     ณัฏฐนันธ์
2017-06-22     ชัญญา
2017-06-27     นันทิชา
2017-07-12     จริยา

WOW ..!!!

ขอแสดงความยินดีกับท่านมีบุญมากๆ และโชคดีมากๆที่มาเจอเว็บไซต์ของเรา ทันทีที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทของเราประตูแห่งความรวยได้เปิดให้กับชีวิตท่านแล้ว  มาร่วมเป็นต้นสายขยายงานกับพวกเราวันนี้ ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 10 ล้านบาท จากตัวแทนฯคุณภาพเพียง 5 พันคนเท่านั้น  แล้วท่านเป็น "ผู้เลือก" เองว่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่???

 สถิติวันนี้      

50 คน

 สถิติเมื่อวาน

156 คน

 สถิติเดือนนี้ 14333 คน
 สถิติปีนี้ 55123 คน
 สถิติทั้งหมด

968105 คน

นับตั้งแต่ 2007-10-03

       

 

 คู่มือนายหน้าประกันวินาศภัย

 
     

My Product & Services
.


การให้บริการด้านประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต

           การบริการประกันภัยแบบครบวงจร เพื่อรองรับความเสี่ยงของทุกครัวเรือนเพื่อความอบอุ่น และมั่นคงในความสูญเสียที่มิอาจป้องกันได้ แต่บรรเทาได้ด้วยการประกันที่ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ


ประเภทของการรับประกันวินาศภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์ : พรบ, ประกันประเภท 1, 3 และ 5 (2+, 3+)
บริการ 24 ชั่วโมง คุ้มครองทันที ส่งตรงถึงบ้าน ฟรี!

 

เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ทุกประเภท

 

          ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
          ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ขับขี่

บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
15,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
35,000

          ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ประสบภัย

บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
50,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
200,000
รักษาพยาบาลรายวัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน 20 วัน ในวงเงินไม่เกิน

200

 

ประเภทยนต์ รหัส ส่วนบุคคล รหัส รับจ้าง / ให้เช่า

สุทธิ ภาษี อากร รวม
สุทธิ ภาษี อากร รวม
รถจักรยานยนต์
ไม่เกิน 75 CC. 
เกิน 75 CC. ถึง 125 CC. 
เกิน 125 CC. ถึง 150 CC. 
เกิน 150 CC.
1.30
A
B
C
D

150.00
300.00
400.00
600.00

10.57
21.14
28.14
42.21

1.00
2.00
2.00
3.00

161.57
323.14
430.14
645.21
2.30,3.30
A
B
C
D

150.00
350.00
400.00
600.00

10.57
24.64
28.14
42.21

1.00
2.00
2.00
3.00

161.57
376.64
430.14
645.21
รถสามล้อเครื่อง
ในเขต กทม.
นอกเขต กทม.
สามล้อแปรสภาพ(สกายแลป)
1.70
A
B
1.71

720.00
400.00
400.00

50.61
28.14
28.14

3.00
2.00
2.00

773.61
430.14
430.14
2.70,3.70
A
B
2.71,3.71

1,440.00
400.00
400.00

101.22
28.147
28.147

6.00
2.00
2.00

1,547.22
430.14
430.14
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10 600 42.21 3.00 645.21 2.10,3.10 1,900.00 133.56 8.00 2,041.56
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ขนาดที่นั่ง)
ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
เกิน 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่ง
1.20
A
B
C
D

1,100.00
2,050.00
3,200.00
3,740.00

77.35
144.13
224.91
262.85

5.00
9.00
9.00
15.00

1,182.35
2,203.13
3,437.91
4,017.85
2.20,3.20
A
B
C
D

2,320.00
3,480.00
6,660.00
7,520.00

163.10
244.58
468.09
528.57

10.00
14.00
27.00
31.00

2,493.10
3,738.58
7,155.09
8,079.57
รถยนต์โดยสารหมวด 4 (วิ่งระหว่างอำเภอ 
กับ อำเภอในจังหวัด)

ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
เกิน 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่งE
F
G
H


1,580.00
2,260.00
3,810.00
4,630.00


111.09
158.90
267.82
325.43


7.00
10.00
16.00
19.00


1,698.09
2,428.90
4,093.82
4,974.43
รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม
ไม่เกิน 3 ตัน
เกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน
เกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน
เกิน 12 ตัน
1.40
A
B
C
D

900.00
1,220.00
1,310.00
1,700.00

63.28
85.75
92.12
19.49

4.00
5.00
6.00
7.00

967.28
1,310.75
1,408.12
1,826.49
2.20,3.20
A
B
C
D

1,760.00
1,830.00
1,980.00
2,530.00

123.76
128.66
139.16
177.87

8.00
8.00
8.00
11.00

1,891.76
1,966.66
2,127.16
2,718.87
รถยนต์บรรทุก น้ำมันเชื้อเพลง แก๊ส กรด
ไม่เกิน 12 ตัน
เกิน 12 ตัน
1.40
A
B

1,680.00
2,320.00

118.09
163.10

7.00
10.00

1,805.09
2,493.10
2.42,3.42
A
B

1,980.00
3,060.00

139.16
215.00

8.00
13.00

2,127.16
3,288.11
หัวลากจูง 1.50 2,370.00 166.60 10.00 2,546.60 2.50,3.50 3,160.00 222.11 13.00 3,395.11
รถพ่วง 1.60 600.00 42.21 3.00 645.21
600.00 42.21 3.00 645.21
รถยนต์ป้ายแดง 4.01 1,530.00 107.59 7.00 1,644.59 4.01 1,530.00 107.59 7.00 1,644.59
รถใช้งานเกษตรตามกฎหมายรถยนต์ 4.06 90.00 6.37 1.00 97.37 4.06 90.00 6.37 1.00 97.37
รถยนต์ประเภทอื่นๆ 4.07 770.00 54.18 4.00 828.18 4.07 770.00 54.18 4.00 828.18
รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์
รถสามล้อ
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

1.30E
1.70E
1.10E

300.00
500.00
600.00

21.14
35.14
42.21

2.00
2.00
3.00

323.14
537.14
645.21

2.30E,3.30E
2.70E,3.70E
2.70E,3.70E

350.00
1,440.00
1,900.00

24.64
101.22
133.56

2.00
6.00
8.00

376.67
1,547.22
2,041.56

หมายเหตุ
1.รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้า มาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามพิกัดปีพศ.2548
2.ให้นำอัตราเบี้ยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแยกตาม CC. มาใช้กับรถจักรยานยนต์สามล้อดัดแปลงสำหรับคนพิการโดยอนุโลม


 

ธุรกิจ, ธุรกิจออนไลน์, ธุรกิจออนไลน์มาแรง, ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ, ธุรกิจออนไลน์ใหม่, ธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุด, รายได้เสริม, ร้านค้าออนไลน์, ขายของออนไลน์,  งานออนไลน์, ทำงานจากที่บ้าน, ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์, ธุรกิจขายตรง, mlm, รายได้, สร้างระบบ, work at home, work from home, Multi Level Marketing, อีคอมเมิร์ซ, Online Business, e-Commerce, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, e-business, ธุรกิจ e-commerce, การทำ e-commerce, business online, internet marketing, online marketing, Online commerce, ,ธุรกิจส่วนตัว, ธุรกิจใหม่, ธุรกิจขนาดเล็ก, ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจทั่วไป, ธุรกิจอะไรดี,ธุรกิจเสริม, ธุรกิจอินเตอร์เน็ต, หางาน, หาเงิน, หาเงินทางเน็ต, สมัครงาน, สมัคงาน, งานพิเศษ,สมัครงาน,งาน pastime,งาน past time,งานพาททาม,งานเสริม,งานที่บ้าน,งานประจำ,งานอิสระ,งานด่วน,งานนอกเวลา,งานคอม,งานผ่านเน็ต,งานรายได้ดี,งานง่าย ง่าย,งานอดิเรก,งานออนไลน์,งานคีย์ข้อมูล,งานประชาสัมพันธ์,งานคอมพิวเตอร์,เงิน,รายได้พิเศษ,งานโฆษณา,งานด้านคอมพิวเตอร์,งาน web content,งานสบาย,งานทางเน็ต,งานวิจัยทางธุรกิจ,งานกับชาวต่างชาติ,เงินหางาน,งานหาเงิน,งาน คอมพิวเตอร์,งาน สมัครงาน,งาน การตลาด,งาน it,งานนอก,งานที่บ้าน,งานรายได้พิเศษ,งานที่บ้าน,งาน เสาร์ อาทิตย์,งานขาย,งานประกัน,งานไอที,job,jobs,parttime,part-time,part time,partime job,job thailand,work from home,work at home,referral, program,insurance business service center,ibsc,www.i-bsc.net,ไอบีเอสซี,ไอ บี เอส ซี,เน็ตเวิร์ค,network,i b s c, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, บริษัท ประกันภัย, กรุงเทพ ประกันภัย, การประกันภัย,เอเชีย ประกันภัย, เมืองไทย ประกันภัย, ประกันชีวิต, เอเชีย3พลัส, วิริยะทัวร์, มิตรแท้, สินมั่นคง, aia, เอไอเอ, ข่าว, ธนาคาร, กรุงเทพ ประกันชีวิต, ประกันรถยนต์, ประกัน, ประกันภัย, ประกันภัย 3พลัส, 2 พลัส, ประกันภัย2พลัส, ประกัน3พลัส, ประกัน2พลัส, ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์, ประกันรถยนต์ชั้น2, ประกันรถยนต์ชั้น3, ประกันรถยนต์ชั้น3พลัส, ประกันรถยนต์ชั้น2พลัส, ประกันรถยนต์ชั้น1, ประกันรถยนต์ชั้น3, ประกันชั้น1, ประกันชั้น3, ประกันรถยนต์3พลัส, ประกันภัยรถยนต์3พลัส, ประกัน3พลัส, เอเชีย3พลัส, เอเชีย2พลัส,เอเชียประกันภัย, บริษัทเอเชียประกันภัย, ประกันคุ้มภัย, อลิอันซ์ซีพี, เอเซียประกันภัย, เอเซียประกันภัย,ซื้อประกันรถยนต์, บริษัทประกันภัยรถยนต์, รถ, รถยนต์, รถมือสอง, รถยนต์มือสอง, รถบ้าน, ขายรถ, ซื้อรถมือสอง, ซื้อรถ, รถเต็นท์, ราคารถ, อะไหล่รถ, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานราชการ, งานรัฐวิสาหกิจ, รับสมัครงาน, สัมภาษณ์งาน, จดหมายสมัครงาน, งานว่าง, ตำแหน่งงาน, งาน part time, นักศึกษาฝึกงาน, สมัครงาน ราชการ, งาน ราชการ, หางาน part time, งานพิเศษ, รถแต่ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์, รถบรรทุก, สิบล้อ, รถบัส, อุปกรณ์ประดับรถ, เครื่องเสียงรถยนต์,ตลาดรถบ้าน, ซื้อขายรถมือสอง, รับจัดไฟแนนซ์, ประกันชั้น3, ราคารถ, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัย, ประกันภัย, ประกัน, insurance, gps, isn, upd, นายหน้าประกันภัย, รายชื่อบริษัทประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ส่งเสริมประกันภัย เอ็ม เอส ไอ จี อาคเนย์ประกันภัย อินทรประกันภัย เอเชีย ประกันภัย เอราวัณประกันภัย แอกซ่าประกันภัย แอ็ดวานซ์ อินชัว.. แอลเอ็มจี ประกัน เอซ ไอเอ็นเอ เอ ไอ จี อเมริกันอินเตอร์ สมโพธิ์ เจแปน สยามซิตี้ประกันภัย สหมงคลประกันภัย สหวัฒนาประกันภัย ไทยพาณิชย์สา.. สินทรัพย์ประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อลิอันซ์ซีพี  โอสถสภาประกัน พรูเด็นเชียล เมืองไทยประกัน เอซไลฟ์ แอสชัว.. สยามซัมซุงประกัน แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์..  ไอโออิ กรุงเทพ กรุงไทย-แอกซ่า บางกอก สหประกัน  ไทยพาณิชย์นิว.. ไทยคาร์ดิฟ  ศรีอยุธยาประกัน เทเวศประกันภัย ไชน่าอินชัวรันส์ ชับบ์ประกันภัย ภัทรประกันภัย ทิพยประกันภัย ซิกน่าประกันภัย ไทยประกันภัย ไทยประกันสุขภาพ ไทยพัฒนาประกัน เจ้าพระยาประกัน เจนเนอราลี่ประกัน จรัญประกันภัย ไทยวิวัฒน์ กมลประกันภัย  กรุงไทยพานิช กลางคุ้มครอง คอมไบด์อินชัวรันส์ คิวบีอีประกันภัยคูเนียประกันภัย รับประกันภัยต่อไทยศรีประกันภัยประกันภัยศรีเมืองฟอลคอนประกัน ฟีนิกซ์ ประกันภัยมิตซุยสุมิโตโม เมืองไทยประกัน ไอเอจีประกันภัย ลิเบอร์ตี้ประกันภัย ประกันคุ้มภัย บูพาประกันสุขภาพบีทีประกันภัย ไทยเศรษฐกิจไทยสมุทรประกัน ธนชาติประกันภัย นวกิจประกันภัย นำสินประกันภัย นิวแฮมพ์เชอร์ ไพบูลย์ประกันภัย บ  บางกอกสหประกัน

WebMaster   E: icare.iaminsure@gmail.com  F: iaminsuredotcom  C&L: 0896391456

                                                           
Powered by AIWEB